Έλεγχος συστήματος ψύξης σε PC

service_price

Κόστος επισκευής:

30

συν το κόστος του ανταλλακτικού
service_time

Χρόνος επισκευής:

1 - 2 ημέρες

service_guarantee

Εγγύηση:

Του κατασκευαστή

* Οι τιμές είναι χωρίς τον εκάστοτε Φ.Π.Α.

Η πιθανότητα ολικής ή μερικής βλάβης του συστήματος ψύξης του υπολογιστή σας μπορεί να είναι αρκετά δύσκολο να προκύψει, ωστόσο δεν είναι απίθανη. Τις περισσότερες φορές η παρουσία βλάβης του συστήματος ψύξης οφείλεται σε μηδενική ή ελλιπή συντήρηση αλλά και σε λανθασμένη συναρμολόγηση.

Στις πιθανές βλάβες που υποδηλώνουν ότι το σύστημα ψύξης του υπολογιστή σας χρειάζεται επισκευή ή αντικατάσταση συγκαταλέγονται οι παρακάτω:

 • Ο ανεμιστήρας της ψήκτρας έχει υποστεί βλάβη ή υπολειτουργεί λόγω σκόνης και υψηλής θερμοκρασίας
 • Τα στηρίγματα (ποδαράκια) της ψήκτρας έχουν σπάσει
 • Εξαιτίας λανθασμένης συναρμολόγησης η ψήκτρα «κρέμεται» με αποτέλεσμα τη δημιουργία κενού (με τον επεξεργαστή)

Μερικά από τα προβλήματα που πιθανόν να συναντήσετε στην περίπτωση που ο υπολογιστής όντως χρειάζεται επισκευή ή αντικατάσταση ψήκτρας επεξεργαστή είναι τα εξής:

 • Τυχαίες επανεκκινήσεις ή απενεργοποίηση συστήματος.
 • Μειωμένη απόδοση του υπολογιστή η οποία κλιμακώνεται όσο αυξάνεται ο χρόνος χρήσης του
 • Αναπάντεχα «κολλήματα» ή «παγώματα» του υπολογιστή.
 • Αυξημένος θόρυβος κατά τη λειτουργία του ανεμιστήρα.

Τεχνικός Έλεγχος TechXperience

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της TechXperience αφού πραγματοποιήσουν ενδελεχή τεχνικό έλεγχο, ώστε να επιβεβαιώσουν τη βλάβη και άλλα τυχόν τεχνικά προβλήματα προχωρούν σε:

 • Έλεγχο των εξαρτημάτων του υπολογιστή
 • Έλεγχο θερμοκρασιών
 • Επισκευή συστήματος ψύξης
 • Τοποθέτηση θερμικής πάστας
 • Εγκατάσταση νέας ψήκτρας και προσθήκη ανεμιστήρων
 • Αναβάθμιση σε υδρόψυκτο σύστημα ψύξης-εάν κριθεί απαραίτητο
 • Καταμέτρηση νέων θερμοκρασιών
 • Έλεγχο καλής λειτουργίας υπολογιστή

TechΧperience, δίνουμε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Είμαστε δίπλα σου επαγγελματικά και υπεύθυνα