Επισκευή ή Αντικατάσταση Θυρών σε Laptop

service_price

Κόστος επισκευής:

35

συν το κόστος του ανταλλακτικού
service_time

Χρόνος επισκευής:

έως 3 ημέρες

service_guarantee

Εγγύηση:

Του κατασκευαστή

* Οι τιμές είναι χωρίς τον εκάστοτε Φ.Π.Α.

Μερικά από τα προβλήματα που μπορεί να συναντήσετε όταν κάποια θύρα ((USB, Ethernet, HDMI, VGA, DVI, DisplayPort, Audio, Power Jack) χρειάζεται επισκευή ή αντικατάσταση είναι τα εξής:

  • Αργή φόρτιση
  • Αδυναμία αναγνώρισης συσκευής από το laptop
  • Διακεκομμένη φόρτιση
  • Υποβοηθούμενη φόρτιση (η συσκευή φορτίζει μόνο όταν κρατάτε το βύσμα σε συγκεκριμένη θέση)
  • Η θύρα έχει υποστεί φθορά ή έχει σπάσει
  • Απώλεια σήματος/εικόνας

Τεχνικός Έλεγχος TechXperience

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της TechXperience αφού πραγματοποιήσουν ενδελεχή τεχνικό έλεγχο, ώστε να επιβεβαιώσουν τη βλάβη και άλλα τυχόν τεχνικά προβλήματα προχωρούν σε:

  • Αντικατάσταση ή επισκευή της θύρας φόρτισης
  • Έλεγχος Καλής Λειτουργίας της συσκευής

TechΧperience, δίνουμε τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Είμαστε δίπλα σας επαγγελματικά και υπεύθυνα.