Εγκατάσταση Προγραμμάτων – Περιφερειακών σε Laptop

service_price

Κόστος επισκευής:

25

service_time

Χρόνος επισκευής:

2 - 5 ώρες

service_guarantee

Εγγύηση:

-

* Οι τιμές είναι χωρίς τον εκάστοτε Φ.Π.Α.

Οι περισσότερες περιφερειακές συσκευές είναι σχεδιασμένες με τέτοιον τρόπο, ώστε ακόμα και ένας χρήστης με βασική ή και καθόλου γνώση να είναι σε θέση να μπορεί να τις συνδέσει με το laptop του. Τι συμβαίνει όμως όταν ο εκτυπωτής σας είναι από εκείνα τα μοντέλα που χρειάζονται ειδικές ρυθμίσεις τόσο στην εξωτερική συσκευή όσο και στο λειτουργικό σύστημα; Ποια προγράμματα χρειάζεστε για να λειτουργούν σωστά το laptop και τα περιφερειακά σας;

Μερικά από τα προβλήματα που πιθανόν να συναντήσετε στην περίπτωση που δεν έχει γίνει σωστή σύνδεση και εγκατάσταση περιφερειακών ή εγκατάσταση προγραμμάτων για τη σωστή λειτουργία του laptop σας σε περιβάλλον εργασίας (office photoshop pdf printer κτλ.) ή σε οικιακό περιβάλλον (video player, mp3 player, wifi usb) είναι τα εξής:

  • Μη ορθή λειτουργία του laptop
  • Μη ορθή λειτουργία περιφερειακών (εκτυπωτών, scanners)

Τεχνικός Έλεγχος TechXperience

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της TechXperience προχωρούν σε:

  • Εγκατάσταση προγραμμάτων (UPDATE WINDOWS,ADOBE DC -OPEN OFFICE.)
  • Εγκατάσταση ενημερωμένων οδηγών (Drivers)
  • Εγκατάσταση εκτυπωτή ή άλλου περιφερειακού στο laptop σας
  • Έλεγχο ορθής λειτουργίας του εκτυπωτή ή άλλου περιφερειακού
  • Ρύθμιση και παραμετροποίηση των συσκευών σας και προγραμμάτων σας
  • Έλεγχο καλής λειτουργίας laptop

TechΧperience, δίνουμε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Είμαστε δίπλα σας επαγγελματικά και υπεύθυνα.