Πολιτική για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Γενικές πληροφορίες

Θεωρούμε τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων πολύ σοβαρή υπόθεση και γι’ αυτό η ιστοσελίδα www.techxperience.gr συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία 4624/2019 καθώς και με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Για  να υποστηριχθούν το όραμα η εταιρική ευθύνη και οι στόχοι της «TECHXPERIENCE OE» εφ’ εξής «εταιρεία» συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, την προώθηση καινοτόμων προϊόντων, τη συνεργασία με τρίτα πρόσωπα. 

 

Η Πολιτική αυτή καλύπτει τις κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται μέσω του ιστότοπου της εταιρείας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος, γιατί τα συλλέγουμε, πως πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και χρόνος διατήρησης

Δεν κοινοποιούμε, πουλάμε ή μισθώνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

Περιήγηση στον διαδικτυακό μας τόπο

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον διαδικτυακό μας τόπο χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Η παρούσα ιστοσελίδα συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του μόνο όταν οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Σαν στόχο έχουμε να βελτιστοποιούμε συνεχώς την εμπειρία όλων των επισκεπτών του site μας. Θέλοντας να παρέχουμε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε κάθε ένα επισκέπτη, χρησιμοποιούμε Cookies, ώστε να παρουσιάζουμε στον κάθε ένα τις υπηρεσίες και τα προϊόντα για τα οποία πραγματικά ενδιαφέρεται, ανάλογα με τις προτιμήσεις που δείχνει κατά τη περιήγησή του στο site μας. Για λεπτομέριες για την διατήρηση τους παρακαλώ αναφερθείτε στην (Πολιτική Cookies). Σε περίπτωση διαφωνίας του επισκέπτη / χρήστη με την πολιτική αυτή, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγηση του στην ιστοσελίδα.

Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες οι οποίοι παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτησή σας. Δεν έχετε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιήσετε κανέναν από αυτούς τους συνδέσμους, αλλά εάν το επιλέξετε, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι οι ιστότοποι τρίτων έχουν ξεχωριστές πολιτικές περιεχομένου, απορρήτου και συλλογής δεδομένων. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτές τις ανεξάρτητες πολιτικές οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

Μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας

Μπορείτε να υποβάλετε το μήνυμα σας στην παρούσα ιστοσελίδα μέσω της γενικής φόρμας επικοινωνίας. Υποβάλλοντας το μήνυμά σας αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπώνυμο και e-mail) εκ μέρους της. Η παρούσα ιστοσελίδα δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εμπορικής προώθησης ούτε να τα μεταβιβάζει σε τρίτα μέρη. 

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται κατόπιν αιτήματός σας διατηρούνται για την περίοδο που θεωρείται απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.

Παρέχοντας τα στοιχεία επικοινωνίας σας, συναινείτε σε επικοινωνία η οποία θα πραγματοποιηθεί από υπάλληλο της εταιρείας. Κάθε  στέλεχος, υπάλληλος, συνεργάτης ή προμηθευτής της εταιρείας είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της Προστασίας Δεδομένων που σχετίζονται με Προσωπικά Δεδομένα. 

Που αποθηκεύονται τα Δεδομένα 

Τα δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε ειδικό ιστότοπο φιλοξενίας διαδικτύου. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σεβόμενοι την εμπιστευτικότητά τους.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Η πρόσβαση στις πληροφορίες περιορίζεται σε εκείνους που χρειάζονται πρόσβαση για την εκτέλεση της εργασίας τους. 

H παρούσα ιστοσελίδα προστατεύει τους επισκέπτες / χρήστες από τυχόν υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης (https). 

Πραγματοποιείται κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης και βελτίωσης της ασφάλειας των δεδομένων. Εντούτοις υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα / δυσλειτουργίες / διακοπές στο περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου ή / και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στον διαδικτυακό τόπο είτε στον διακομιστή της.

Παραβιάσεις Δεδομένων

Θα αναφέρουμε τυχόν παράνομη παραβίαση δεδομένων της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου μέρους επεξεργασίας δεδομένων σε οποιοδήποτε και όλα τα σχετικά πρόσωπα και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση εάν είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν κλαπεί. 

Κάθε  στέλεχος, υπάλληλος, συνεργάτης ή προμηθευτής της εταιρείας υποχρεούται να αναφέρει οποιαδήποτε παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  info@techxperience.gr ή της τηλεφωνικής γραμμής 210 9310055.

 

Τα δικαιώματά σας

Οι εταιρεία οφείλει να εξασφαλίσει κατάλληλη και έννομη ανταπόκριση στα αιτήματα των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων που ασκούν τα δικαιώματα που καθορίζονται στην ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία:

  1. γνώση του τι είδους Προσωπικά Δεδομένα τους επεξεργάζονται 
  2. ένσταση στην επεξεργασία 
  3. αίτηση διόρθωσης, διαγραφής ή κλείδωμα των Προσωπικών τους Δεδομένων 
  4. άσκηση του δικαιώματος στη Λήθη, δηλαδή αίτηση για αφαίρεση και διαγραφή όλων των Προσωπικών τους Δεδομένων από τα Εταιρικά αρχεία, είτε φυσικά είτε ηλεκτρονικά 
  5. άσκηση του δικαιώματος στη Φορητότητα, πχ αίτηση μεταφοράς των Προσωπικών τους Δεδομένων, σε μορφή που είναι εύκολα προσβάσιμη, σε άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.  

Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να ασκηθούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  info@techxperience.gr ή της τηλεφωνικής γραμμής 210 9310055.

 

Ενημέρωση και τροποποίηση

Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική.

 

Τελευταία Ενημέρωση: 9/2/2023

 

Έχετε πρόβλημα με τον υπολογιστή;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας συνεργάτης μας θα σας καλέσει τις επόμενες ώρες για να σας βοηθήσει με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία!

 Στην επόμενη 1 ώρα θα επικοινωνήσει μαζί σας ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας για να συζητήσετε το πρόβλημα του υπολογιστή σας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος μας στην σελίδα επικοινωνίας ή για να επικοινωνήσετε εσείς άμεσα μαζί μας να καλέσετε στο 210 9310055