Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Γενικές πληροφορίες

Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας www.techxperience.gr αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας και προστατεύεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων για τη χρήση των οποίων η Εταιρία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του Διαδικτυακού τόπου. 

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας δεν συνεπάγεται την παροχή αδείας ή δικαιώματος χρήσης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε τρίτους – επισκέπτες της Ιστοσελίδας. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων, παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας της Εταιρίας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις επιτρεπτής αναπαραγωγής για τους σκοπούς που προβλέπονται ρητά στο νόμο (κυρίως, για αμιγώς ιδιωτική χρήση, ενημέρωση, σχολιασμό, τεκμηρίωση, έρευνα, εκπαίδευση, δικαστικούς ή διοικητικούς σκοπούς και προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων) και μόνο στο βαθμό που η αναπαραγωγή δικαιολογείται από τον εκάστοτε σκοπό. Σε περίπτωση επιτρεπτής αναπαραγωγής του περιεχομένου της Ιστοσελίδας θα πρέπει να μνημονεύεται η προέλευσή του.

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθότι σύμφωνα με το νόμο αυτές απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών προσβάσιμων μέσα από τις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρουν ουδεμία ευθύνη.

Αποποίηση ευθύνης

Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες οι οποίοι παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτησή σας. Δεν έχετε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιήσετε κανέναν από αυτούς τους συνδέσμους, αλλά εάν το επιλέξετε, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι οι ιστότοποι τρίτων έχουν ξεχωριστές πολιτικές περιεχομένου, απορρήτου και συλλογής δεδομένων. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτές τις ανεξάρτητες πολιτικές οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

Ενημέρωση και τροποποίηση

Όροι & Προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου ενδέχεται να τροποποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική.

Τελευταία Ενημέρωση:  9/2/2023

Έχετε πρόβλημα με τον υπολογιστή;

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας συνεργάτης μας θα σας καλέσει τις επόμενες ώρες για να σας βοηθήσει με το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία!

 Στην επόμενη 1 ώρα θα επικοινωνήσει μαζί σας ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας για να συζητήσετε το πρόβλημα του υπολογιστή σας.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος μας στην σελίδα επικοινωνίας ή για να επικοινωνήσετε εσείς άμεσα μαζί μας να καλέσετε στο 210 9310055